Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Rádio, které žije s Vámi

 • Mladá Boleslav 105,7fm
 • Mnichovo Hradiště 89,2fm
 • Jičín 94,2fm
 • Mělník 107,0fm
 • Praha 95,7fm
 • Brno 98,1fm
 • České Budějovice 106,8fm
 • Plzeň 94,9fm
 • Karlovy Vary 87,8fm
 • Hradec Králové 104,1fm
 • Chotěboř 89,0fm
 • Tábor 107,8fm

Výherní řád

Organizátorem je MEDIA CLUB, s.r.o. se sídlem Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8

 1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 2. Každý výherce, včetně svých rodinných příslušníků, může vyhrát v jakékoliv soutěži pouze jedenkrát za 30 dnů.Lhůta 30 dnů začíná běžet od výhry soutěžícího v libovolné soutěži.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 4. Výhry v soutěži nelze soudně vymáhat.
 5. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 6. Nebude-li výhra soutěžícím výhercem vyzvednuta do 30ti dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.
 7. Finanční výhry nad 10.000 Kč podléhají zdanění srážkovou daní. Finanční částka je výherci převedena na jeho bankovní účet.
 8. Účastí v soutěži výherci souhlasí, že vyhlašovatel soutěže má právo použít jejich osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresu), zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže.
 9. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry nejsou vyměnitelné.
 10. V soutěži sponzorované klientem, se může stát výhercem každý pouze 1x. V případě, že by se soutěže zúčastnil opakovaně, nemá na výhru nárok.
 11. Pokud je výhrou poukaz, je potřeba si výhru vyzvednout co nejdříve, neboť platnost poukazu je většinou časově omezena.
 12. Výhry v podobě alkoholických nápojů se vydávají pouze osobám starším 18-ti let.
 13. Mimoboleslavským výhercům lze na požádání výhru zaslat poštou. Nezasílají se výhry velké hmotnosti a velkých rozměrů (např. kartony vody, jízdní kolo, skleněné předměty), alkohol a výhry větší hodnoty (např. mobilní telefony, elektronika), u kterých je potřeba podepsat předávací protokol příslušným výhercem. Posluchač vždy ale zaplatí poštovné a balné.
 14. Prosíme výherce, aby si připravili průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, kartičku pojištěnce). Pokud si nemůže výherce cenu vyzvednout osobně, může tímto pověřit jinou osobu, která při výdeji předloží plnou moc.
 15. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Signál rádia a jejich rodinní příslušníci.
 16. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

V Mladé Boleslavi dne 1.1 2015.
Luboš Dvořák, programový ředitel